PRIVACY VERKLARING

MASTERmail privacyverklaring

De bescherming van uw persoonlijke gegevens is van essentieel belang. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, doen we dat dan ook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 ( hierna de ‘AVG’).

Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door MASTERmail BV, Wijgmaalsesteenweg 108a, 3012 Wilsele.
MASTERmail wordt volgens de AVG beschouwd als de verwerkingsverantwoordelijke en bij de realisatie van Direct Mailings voor onze klanten als de verwerker. Indien u uw gegevens achterlaat op de website of op een contactformulier van MASTERmail BV, dan wil dit zeggen dat MASTERmail BV instaat voor de correcte verwerking van de betrokken gegevens, en dat u bij eventuele vragen of voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot de gegevensverwerking, u zich eenvoudig kan wenden tot MASTERmail BV:

MASTERmail BV

Wijgmaalsesteenweg 108a
3012 Wilsele
BTW: 0862 335 047

Functionaris voor Gegevensbescherming:

Tel: 016/258875

welkom@mastermail.be

Doeleinden van de verwerking

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, een bestelling plaatst, zich inschrijft voor een infosessie, u de Direct Mail Box wil ontvangen, zich inschrijft voor een netwerkevenement, een offerte aanvraagt, of op een andere manier een overeenkomst afsluit met MASTERmail BV, verwerken wij de opgevraagde gegevens omdat we die nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst, en om tegemoet te komen aan onze wettelijk voorziene boekhoudkundige verplichtingen. Vanuit ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen gebruiken wij uw contactgegevens ook om u relevante informatie te bezorgen over het aanbod van MASTERmail BV.

.

Doorgifte van gegevens

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan externe partijen zoals commerciële partners, tenzij u daar uw toestemming voor geeft. MASTERmail maakt wel gebruik van externe partijen om haar werking op een efficiënte manier te organiseren, zoals softwareleveranciers of de postale operator, maar garandeert in dat geval dat deze partijen uw gegevens enkel binnen die context mogen gebruiken, en dat zij de passende maatregelen nemen om uw gegevens op een veilige manier te verwerken. Wij garanderen eveneens dat uw gegevens niet worden doorgegeven aan landen buiten de EER, tenzij onder de voorwaarden en met de bescherming die voorzien is in de AVG.

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

De gegevens die wij verwerken om te kunnen voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, worden 7 jaar bijgehouden zoals de wet voorschrijft.

De gegevens die wij verwerken in het kader van de uitvoering van de overeenkomst houden wij na beëindiging van de overeenkomst bij gedurende de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn voor eventuele contractuele vorderingen (5 – 10 jaar).

Alle andere gegevens worden gewist na beëindiging van de overeenkomst, met uitzondering van uw naam, ondernemingsnummer en mailadres, dat wij nog één jaar bijhouden na het einde van de overeenkomst vanuit ons gerechtvaardigd belang u uit te nodigen tot het lidmaatschap.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

Met betrekking tot de gegevens die wij nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan onze boekhoudkundige verplichtingen, heeft u de volgende rechten:

U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door eenvoudige vraag aan info@mastermail.be .

Met betrekking tot de gegevens die wij gebruiken om u relevante informatie te bezorgen over het aanbod van MASTERmail, beschikt u over de hierboven beschreven rechten, aangevuld met:

Bestel nu onze Direct Mail Box

Een doos vol met tips en werktools om meer uit je Direct Mail te halen. De box geeft tips en informatie rond 6 thema’s : Copywriting, Ontwerp, Personalisatie, Productie, Verzending en algemene tips. Ze bevat zowel informatiefiches als werktools om mee aan de slag te gaan.

Vraag hem nu aan!

Of koop de Direct Mail Box voor 30 euro excl. BTW.

Mastermail Box