MASTERmail als partner voor het versturen van documenten bij sociale verkiezingen

In 2024 staan er in bedrijven sociale verkiezingen op de planning. Dat plaatst jou als hr-manager voor heel wat to do’s. MASTERmail, expert in personalisatie en verzending, staat paraat om jou als deskundige partner te ondersteunen en te ontzorgen bij het versturen van documenten bij sociale verkiezingen. Ontdek in welke fasen je onze expertise inschakelt!

Dag X: aanplakking van het bericht dat de datum van de verkiezingen aankondigt

De dag X, in de loop van februari, staat ongetwijfeld met stip aangeduid in je agenda. Precies 90 dagen voor de sociale verkiezingen wordt de datum ervan aangekondigd met een aanplakking. Zo zijn je collega’s onder andere op de hoogte van:

·         De datum en de uurregeling van de sociale verkiezingen

·         Het aantal beschikbare mandaten per orgaan

·         De voorlopige kiezerslijsten (of de locatie waar ze dit overzicht terugvinden)

·         De leidinggevenden en de kaderleden

·         …

Vervolgens kan een bezwaar ingediend worden, een rechtzetting gebeuren of een beroep worden ingediend. Nadien worden de lijsten definitief afgesloten.

Hoe kan MASTERmail jou helpen?

Moet je de fysieke aanplakking op meerdere plaatsen bevestigen? Telt je bedrijf tientallen locaties? Wij engageren ons om het bericht foutloos te printen en tijdig te leveren, zodat jij de sociale verkiezingen stipt aankondigt. Ook bij rechtgezette aanplakkingen schakelen we soepel en snel.


X + 40: aanplakking van de kandidatenlijsten

De kandidatenlijsten dien je ten laatste 35 dagen na de aankondiging van de sociale verkiezingen in. Uiterlijk vijf dagen later, 40 dagen na de bekendmaking, volgt de aanplakking van de papieren kandidatenlijsten, in lijn met het modelformulier. Je bevestigt ze op dezelfde plaats als de mededeling van de verkiezingsdatum. Nadien is er opnieuw de mogelijkheid om klachten in te dienen. Op X + 56 volgt een tweede aanplakking van de al dan niet gewijzigde kandidatenlijsten. Moet de arbeidsrechtbank zich uitspreken over een beroep? Werd een kandidaat toch nog vervangen? Op X + 77, twee weken voor de verkiezingsdatum, worden de definitieve kandidatenlijsten uitgehangen.

Hoe kan MASTERmail jou helpen?

Kandidatenlijsten één, twee of drie keer afprinten? Daar draaien wij als mailingbedrijf onze hand niet voor om. Wij voorzien de nodige ruimte in onze planning, zodat jij de lijsten tijdig ontvangt.


X + 80: deadline voor de oproepingsbrieven voor sociale verkiezingen

Je bent verplicht om alle kiezers persoonlijk een oproepingsbrief te overhandigen in de onderneming, ten laatste op X + 80 of tien dagen voor de verkiezingsdatum. Kiezers die per brief stemmen, ontvangen op hetzelfde moment ook hun stembiljetten. Op de laatste dag van de overhandiging voorzie je bovendien een aanplakking, die bevestigt dat de afgifte heeft plaatsgevonden. Is een medewerker niet aanwezig? Dan kan je hem of haar oproepen met een aangetekende brief, niet later dan acht dagen voor de verkiezingsdatum. Wanneer deze brief ook de stembiljetten bevat, verloopt de verzending volgens een strikte procedure.

Voor de sociale verkiezingen van 2024 voorziet de wet bovendien een versoepeling. Zo kan je als werkgever van meet af aan de kiezers op een andere wijze dan via fysieke overhandiging oproepen. Deze alternatieve elektronische oproeping moet ook gebeuren ten laatste op dag X + 80. 


Hoe kan MASTERmail jou helpen?

​Je bedrijf telt tientallen medewerkers, die elk een oproepingsbrief voor de sociale verkiezingen moeten krijgen. Zie je op tegen deze papierberg? MASTERmail ontfermt zich vakkundig over het printen van de oproepingsbrieven en is gespecialiseerd in grote volumes post. We vullen de enveloppen, adres​seren de omslagen, zorgen voor de laagste verzendtarieven en verzekeren een foutloze verzen​ding. Kortom, een volledige ontzorging van het ganse proces. Ook voor het drukke​n van de stembiljetten kan je steeds bij ons terecht. Indien de stembiljetten, samen met de oproepingsbrief, aangetekend verzonden moeten worden, volgen wij de regels tot op de letter.


X + 90 of dag Y: verkiezingen

Na een lange voorbereiding openen de stembureaus de deuren. Binnen de twee dagen na het sluiten van de stembusgang zorg je voor een aanplakking met de verkiezingsuitslag en de samenstelling van de nieuwe ondernemingsraad of het comité voor preventie en bescherming op het werk. Daarbij vermeld je zowel de personeels- en de werkgeversafgevaardigden, als hun plaatsvervangers. Dit bericht blijft hangen tot dag 84 na de stemming.

Wil je het printen en versturen van de documenten voor sociale verkiezingen uitbesteden aan een betrouwbare partner met verregaande expertise?

MASTERmail is meer dan louter een drukkerij en heeft een ijzersterke reputatie in zowel het printen als verzenden van grote volumes post.

Neem contact met ons op >>